Wypadki w pracy

Istotne zadania jakie nałożone są na specjalistów do spraw BHP to analiza okoliczności i przyczyn powstałych wypadków przy pracy. Taka analiza to nie tylko sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji powypadkowej, ale też zaplanowanie poprawnych działań profilaktycznych, mających za cel zapobieganie powstaniu takich wypadków w przyszłości. Z całą pewnością jednym z tych działań to przeprowadzanie szkolenia BHP, na którym przedstawione będą powstałe w zakładzie pracy wypadki, a także będą przeanalizowane przyczyny i okoliczności powstałych wypadków przy pracy.

Często działaniami profilaktycznymi są zmiana organizacji pracy, naprawa uszkodzonych maszyn i urządzeń, zakup nowych maszyn, czy też zakup i wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej. Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie działania profilaktyczne powinny być zrealizowane, a za wykonanie tych działań będą odpowiedzialne wyznaczone osoby. Będą to bezpośrednio przełożeni, jeżeli będzie wymagana zmiana w organizacji pracy, czy też służba BHP, która wykonując szkolenia BHP będzie zobowiązana do zwrócenia szczególnej uwagi pracownikom na zagrożenia, w związku z którymi w firmie doszło do wypadków przy pracy.

Reasumując wypadek, który powstaje w zakładzie pracy pokazuje, że „coś poszło nie tak” i należy jak najszybciej przedsięwziąć wszystkie możliwe działania, aby przyczyny i wszelkie nieprawidłowości związane z wypadkiem były usunięte.