Wykorzystanie aluminium w elektrotechnice

W układzie okresowym trudno nam będzie znaleźć pierwiastek o nazwie aluminium. Znajdziemy go w nim pod nazwą glin, którego łacińska nazwa brzmi właśnie aluminium. Wśród pierwiastków, które występują na ziemi, glin/aluminium występuje stosunkowo często. Niewielka masa, podatność na obróbkę, wysoka odporność na korozję, dobre przewodnictwo ciepła i elektryczności – to cechy, które zadecydowały o tym, że aluminium jest wykorzystywane bardzo powszechnie. Do tego aluminium można łatwo łączyć wykorzystując takie metody, jak: lutowanie, skręcanie, spawanie nitowanie oraz bez problemu łączyć go z innymi metalami tworząc szereg bardzo użytecznych stopów. Te wszystkie właściwości aluminium sprawiły, że jest on metalem niezwykle użytecznym, wykorzystywanym przez wiele gałęzi przemysłu. Stykamy się z tym pierwiastkiem lub jego stopami na co dzień korzystając z samochodów, podróżując samochodami, a nawet pijąc piwo z puszki.

Obecnie aluminium znalazło zastosowanie do wytwarzania materiałów przewodowych, a szczególnie do przewodów napowietrznych. Do ich produkcji nie stosuje się jednak czystego aluminium, które jest zbyt plastyczne, ale stopu aluminium z krzemem, magnezem i niewielką ilością manganu. Stop ten występuje pod nazwą Aldrey. Jest on bardzo wytrzymały i bardzo dobrze przewodzi elektryczność. Aldrey nie rozciąga się tak bardzo, jak czyste aluminium, stąd też większość linii wysokiego napięcia jest wykonanych z tego stopu. Innym, szeroko stosowanym stopem aluminium jest silumin otrzymywany poprzez dodatek krzemu. Stop ten służy do odlewania elementów, które mają bardzo cienkie ścianki i skomplikowane kształty. Powstają z niego między innymi części służące do budowy aparatury chemicznej, tłoki i głowice do silników spalinowych, wyroby galanteryjne. Za wykorzystaniem stopów aluminium do budowy linii napowietrznych przemawia także rachunek ekonomiczny – budowa takiej linii jest stosunkowo mało kosztowna w porównaniu na przykład z budową linii z wykorzystaniem przewodów miedzianych. Aluminium należy do metali, które są bardzo odporne na utlenianie. Tę cechę wykorzystuje się także do produkcji ogniw termoelektrycznych.

Właściwości glinu/aluminium (między innymi dobre przewodnictwo ciepła i elektryczności) sprawiają, że znalazł on bardzo szerokie zastosowanie. Elementy statków kosmicznych, przewody wysokiego napięcia, elementy konstrukcyjne samolotów, rdzenie w jądrowych reaktorach badawczych, puszki do napojów, folia aluminiowa – to tylko kilka przykładów wykorzystania aluminium w naszym życiu.

Artykuł napisany gościnnie dla firmy Nitrid.