Samochody ciężarowe a VAT

Osoby prowadzące przedsiębiorstwa, które zakładają użycie samochodów
ciężarowych mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe. Pojazdy wykorzystywane w
firmach mogą uzyskać 50% lub nawet 100% odliczenie VAT. W kwietniu 2014
roku została wprowadzona ustawa, która szczegółowo reguluje kwestie
związane autami wykorzystywanymi na potrzeby działalności gospodarczej.

Kwestia jest interesująca dla właścicieli firm, ponieważ pozwala znacznie
zmniejszyć koszty prowadzenia działalności. W przypadku samochodów
ciężarowych istnieje możliwość odliczenia 100% VAT od samego zakupu.
Dodatkowo istnieje także możliwość stuprocentowego odliczenia podatku od
zakupu paliwa i eksploatacji pojazdu. Wszelkie wydatki, które
przedsiębiorca ponosi w związku z samochodem ciężarowym również podlegają
ulgom – odliczamy 100% VAT od kosztów serwisowania pojazdu, zakupu części
zamiennych, a także korzystania z myjni.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że za samochody ciężarowe uważa się pojazdy,
których waga jest większa niż 3, 5 tony. W przypadku posiadania takiego
pojazdu właściciel nie ma obowiązku udowadniania, czy auto używane jest
jedynie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Stuprocentowej
uldze podlegają także inne wyszczególnione w ustawie pojazdy służące
jedynie do celów zarobkowych. W tej grupie znajdują się również pojazdy
specjalnego przeznaczenia takie jak koparka, ładowarka, koparko ładowarka,
spycharka, żuraw samochodowy, itp. Pojazdy, które mogą zostać użyte również
do celów prywatnych objęte są 50% ulgą.