Oszczędzanie na starość

Sposobem na to, by uniknąć problemów, w postaci niewystarczających środków na emeryturze, wbrew pozorom, nie jest zwiększenie naszych obecnych dochodów, ale przede wszystkim dodatkowe oszczędzanie oraz inwestowanie. Bez gromadzenia dodatkowych środków może okazać się, że na emeryturze zamiast wyczekiwanego okresu spokoju i relaksu, podczas którego mieliśmy cieszyć się nieograniczoną ilością czasu, który można by w końcu przeznaczyć dla rodziny, będziemy musieli zmierzyć się z rosnącymi cenami oraz rachunkami, których nie będziemy w stanie opłacić.

Dziś najpopularniejszą formą oszczędzania są rachunki i lokaty oszczędnościowe, a także obligacje. O ich popularności decyduje ich prostota oraz fakt, że w ich przypadku występuje ochrona kapitału przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na inwestowanie, na przykład w Fundusze Inwestycyjne decyduje się nadal niewielka liczba osób, chociaż ich liczba ich klientów z każdym kolejnym rokiem rośnie. Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nadal nie są najpopularniejszymi formami oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Tymczasem oba te produkty mogą być opłacalne dla klienta. Na IKE można wpłacać maksymalnie 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Założyć może je już 16 latek, ale pod warunkiem, że osiąga dochody z umowy pracę w danym roku. W przypadku osoby pełnoletniej dochód może pochodzić z każdego innego źródła.

Dzięki odkładaniu środków przez okres minimum 5 lat lub zapewnieniu ponad połowy wpływów w okresie minimum na 5 lat przed wnioskiem o wypłatę środków zgromadzonych na nim można liczyć na dodatkowe ulgi w postaci zwolnienia środków z tak zwanego „podatku Belki”. Jeżeli środki zostaną wypłacone wcześniej podatek od zysków kapitałowych zostanie naliczony. Wcześniejsza wypłata środków nie pozbawia nas możliwości ponownego oszczędzania na IKE. W każdej chwili klient ma możliwość otwarcia kolejnego IKE.

Inną możliwością oszczędzania na przyszłą emeryturę jest IKZE. Może ono funkcjonować obok IKE, od którego odróżniają je przede wszystkim dodatkowe korzyści podatkowe. Osoba, która gromadzi środki na IKZE może wpłaty na konto odliczać od swojego podatku w rozliczeniu rocznym. Dzięki czemu nie trzeba czekać na korzyści do uzyskania świadczenia w postaci emerytury. Inaczej wyglądają także wypłaty z niego- ustawodawca w ich przypadku nie przewidział wypłat częściowych, co oznacza, że wycofanie środków wiąże się z jego zamknięciem.

Podobnie jak w przypadku IKE ustawodawca przewidział tu pewne limity wpłat, które corocznie są aktualizowane. Wpłat możemy dokonywać na 3 sposoby: regularnie co miesiąc przelewać określoną kwotę, dokonywać wpłat nieregularnych lub wpłacić jednorazowo całą możliwą kwotę.

Inną niewątpliwą zaletą zarówno IKE jak i IKZE jest to, że w przypadku śmierci ich właściciela środki te w całości mogą być dziedziczone przez wskazane wcześniej osoby. Oznacza to, że nie jest tak jak w przypadku środków zdeponowanych na rachunkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przepadają one w przypadku zgonu ubezpieczonego. Osoby wskazane jako uposażone nie muszą także zapłacić podatku od spadków i darowizn.