Mazury – piękno natury

Każdy kto choć raz odwiedził Mazury niewątpliwie jest pod wrażeniem tego miejsca, szczególnie ukształtowania terenu, oraz fauny i flory występującej w tamtym obszarze. Dość powiedzieć, że na terenie Pojezierza Mazurskiego znajduje się ponad 114 rezerwatów przyrody w których skupione są najróżniejsze gatunki zwierząt – począwszy od ssaków, takich jak: rysie, bobry, łosie czy choćby żubry (zamieszkujące głównie tereny Puszczy Boreckiej), poprzez szeroki wachlarz ptactwa z żurawiami czy orłami na czele, dla których region stanowi doskonale miejsce żerowania, – na rybach i płazach kończąc, których bogactwo obserwujemy w tutejszych rzekach i jeziorach. Tak obfite nasilenie różnego gatunku zwierząt spowodowane jest wręcz idealnymi warunkami do bytowania i rozmnażania, dlatego Pojezierze Mazurskie uznaje się nie bez powodu za raj, nie tylko dla gatunków fauny i flory je zamieszkujących, ale także – a może przede wszystkim dla badaczy różnych specjalności, którzy materiału do obserwacji mają tutaj pod dostatkiem.