Leczenie biorezonansem magnetycznym

Biorezonans opiera się na poprawieniu różnych funkcji organizmu, na neutralizacji wszelkich nieprawidłowości i regenerację wszystkich aspektów fizjologicznych. Oddziaływanie na organizm odbywa się na poziomie komórek. Dzięki niemu można wyleczyć wiele chorób bez konieczności wykorzystywania środków farmakologicznych.

Terapia biorezonansem przynosi wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Po pierwsze, możliwości diagnostyczne tego bezpiecznego badania są niezwykle duże. Dzięki terapii można określić nie tylko źródło i charakter choroby, ale też optymalizować jej leczenie, poprzez dokładne prognozowanie ewentualnych skutków ubocznych. Po drugie, istnieje cała masa chorób, które można wyleczyć przy pomocy tylko tej metody. Dobre rezultaty zostały osiągnięte podczas leczenia takich problemów jak: osłabienie systemu odpornościowego, alergie, wszelkie rodzaje toksykozy, źle gojące się rany, choroby układu trawiennego, choroby ginekologiczne i urologiczne, bezsenność.

Jak wygląda terapia biorezonansem?

Biorezonans swoją skuteczność ma zawdzięczać bazowaniu na naturalnych reakcjach, zachodzących w organizmie. Polega ona na wykorzystaniu elektromagnetycznych wibracji, dzięki którym możliwa jest diagnostyka i leczenie wszelkich schorzeń. Dokładniej, opiera się na twierdzeniu, iż każdy patogen znajdujący się w ciele człowieka, wywołuje konkretną ilość i częstotliwość drgań, pozwalających na ich wykrycie.

Sama terapia polega na wprowadzaniu w te drgania pasożytów lub drobnoustrojów chorobotwórczych, przyczyniających się do ich rozpadu. Tym samym, ma wpływać na pracę mózgu i narządów wewnętrznych oraz powodować polepszenie się odporności człowieka i jego naturalnej siły.

Czy leczenie biorezonansem jest bezpieczne?

Sprawdź sam w gabinecie w Łodzi Bioanna

Pacjentom, którzy zastanawiają się nad tą metodą leczenia, często towarzyszy pytanie: czy taka terapia jest bezpieczna? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: tak, terapia rezonansem jest całkowicie bezpieczna. Współcześnie nie istnieją także żadne przeciwwskazania do leczenia, ze względu na to, że podczas wykorzystywania samych wibracji elektromagnetycznych, nie wykorzystuje się farmakologicznych środków. W trakcie terapii nie pojawiają się zatem żadne reakcje alergiczne.

W czym może pomóc terapia biorezonansem?

Terapia biorezonansem przyczynia się do:

  • wzmocnienia systemu odpornościowego,
  • leczenia różnego rodzaju alergii,
  • wykrycie nietolerancji na materiały stomatologiczne,
  • wyleczenia toksykozy,
  • gojenia się poważnych ran i trudno gojących się wrzodów,
  • leczenia chorób naczyniowych i sercowych,
  • leczenia układu oddechowego i trawiennego,
  • leczenia chorób urologicznych i ginekologicznych,
  • leczenia bezsenności i zaburzeń snu,
  • leczenia innych nieprawidłowości organizmu.

Biorezonans to terapia, która uwalnia organizm od wszystkiego, co wywołuje ból i blokuje jego energię. Przy całkowitym braku przeciwwskazań, biorezonans pozwala na zmniejszenie dawki przyjmowanych leków lub całkowite ich wykluczenie z procesu leczenia, a oprócz tego: zapewnia zachowanie równowagi w procesach zachodzących w ciele człowieka. Biorezonans to alternatywna metoda leczenia dla wszystkich, którym tradycyjne leczenie nie jest w stanie zapewnić odpowiednich rezultatów. Może być stosowana zarówno jako jedyna forma leczenia, jak i połączenie z medycyną klasyczną.