Historia testów IQ

Pierwsze testy na inteligencję zostały opracowane już pod koniec XIX wieku. Wtedy to, w wyniku rozwoju nauki o funkcjonowaniu mózgu człowieka, zaczęto zastanawiać się, czy inteligencja jest cechą, którą można zmierzyć, a jeśli tak, to w jaki sposób należy przeprowadzać pomiary. Najstarsze znane światu nauki testy na inteligencję mierzyły de facto wiedzę, a nie intelekt badanych osób.

Osobą, która ułożyła zadania do pierwszego testu IQ z prawdziwego zdarzenia był francuski psycholog dziecięcy Alfred Binet. W 1905 roku wspólnie ze swoim przyjacielem, lekarzem Teodorem Simonem, opracował zestaw testów mających sprawdzać rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Ze względu na specyfikę pomiarów, testy Bineta nie pozwalały na mierzenie IQ osób dorosłych. Pozwalały jedynie oszacować, jak przedstawia się wiek umysłowy dziecka do jego wieku metrykalnego.Kolejną osobą, która zasłużyła się dla współczesnej psychologii pod kątem pomiarów psychometrycznych był amerykański uczony David Wechsler. Pod koniec lat trzydziestych przedstawił on nową koncepcję pomiarów ludzkiej inteligencji. Opracował także test, który mógł być zastosowany wobec osób dorosłych, gdyż Wechsler odrzucił binetowską koncepcję wieku umysłowego.

Testy inteligencji w skali Wechslera są używane do dziś, możemy się na nie natknąć rozwiązując darmowy test IQ w internecie, czy podczas badań w poradni psychologicznej.Co takiego rewolucyjnego było w metodzie wymyślonej przez Wechslera, że jest ona stosowana w testach IQ nawet we współczesnych czasach? Przede wszystkim to, że Wechsler zauważył, że rozkład poziomu inteligencji w społeczeństwie ma cechy krzywej Guassa(rozkładu normalnego). Osób o przeciętnej inteligencji jest w społeczeństwie najwięcej, a ludzi o inteligencji wybitnie niskiej bądź wybitnie wysokiej jest o wiele mniej, tym mniej, im bardziej ich iloraz inteligencji oddala się od średniej. Za średni wynik IQ przyjęto 100. Wyniki od 85 do 115 są wartością przeciętną i osiąga je około 50% badanych osób. Iloraz inteligencji niższy od 85 wskazuje na małe zdolności intelektualne, a powyżej 115 na ponadprzeciętne zdolności. IQ powyżej 130 punktów to inteligencja wysoka, a powyżej 145 wybitna (taki wynik może osiągnąć w testach IQ jedynie 2% populacji).