Edytorstwo – zapomniana sztuka tworzenia książek

Chociaż badania społeczne sugerują, że czytelnictwo w naszym kraju spada, nie zgadzam się z tym poglądem. Codziennie będąc w księgarniach jestem świadkiem zakupywania kolejnych książek. Zresztą rynek wydawniczy dalej istnieje i rozwija się. A to oznacza, że edytorstwo będzie ciągle się rozwijać.
Na czym polega edytorstwo tekstów?
Może wielu osobom wydawać się, że opracowanie tekstów do druku nie jest zadaniem szczególnie trudnym. Ot, po prostu ktoś sprawdza, czy nie ma błędów w treści oraz układa je na papierze, a następnie handlowiec zajmuje się wysłaniem tego wszystkiego do drukarni.
Błąd. Stworzenie książki, która będzie dobrze wyglądać, nie posiadać błędów językowych (ortograficzne sprawdzi program komputerowy) oraz mieć semantyczny sens nie jest zadaniem prostym. To właśnie edytorstwo jest odpowiedzialne za zapewnienie, że wszystkie te elementy będą ze sobą współgrać.
Etapy powstawania książki
Podczas pracy nad każdą książką mamy do czynienia z szeregiem etapów, których nie sposób pominąć w pracy edytora:

Autor przekazuje tekst i podpisuje umowę z wydawnictwem.
Redaktor naczelny wyznacza osoby do prowadzenia projektu: korektora, edytora tekstu, operatora DTP, a także osobę do spraw promocji książki.
Następuje faza edytorstwa tekstu. Sprawdza się tekst pod kątem błędów językowych, merytorycznych, a także semantycznego układu treści.
Operator DTP tworzy szablon książki, który posłuży do wlania weń tekstu i nadania mu odpowiednich styli typograficznych.
Redaktor naczelny sprawdza, czy książka jest opracowana zgodnie ze standardami i nanosi ewentualne poprawki.
Autor zatwierdza projekt i następuje kolportaż produktu do księgarni.

Jak widać, edytorstwo jest szeroką dziedziną. Sprowadza się do niego między innymi językowe opracowanie tekstów, typografia, a także elementy handlu. Dobry edytor jest na wagę złota, ponieważ jest w stanie zapewnić sprawną pracę wielu działów. Dzięki jego wkładowi, książki wychodzące na rynek nie rażą jakimikolwiek błędami, są łatwe w odbiorze pod kątem użyteczności druku, a także spełniają wszelakie wymagania typograficzne.