Czy warto inwestować w obligacje skarbu państwa

Na samym wstępie tego artykułu wyjaśnijmy sobie precyzyjnie czym są obligacje kto może je kupować oraz kto i w jaki sposób może je emitować., a więc obligacja to nic innego jak dokument wiążący dwie strony do pewnych czynności finansowych które muszą się odbyć w określonym czasie oraz na określonych warunkach. W zdecydowanej większości przypadków obligacja kojarzy się nam z długiem. I bardzo dobrze, gdyż obligacje w zdecydowanej większości przypadków dotyczą właśnie zadłużania się i to właśnie zadłużania się państwa wobec swoich obywateli (przynajmniej tak było do czasu).

Aktualnie obligacje emitowane przez Skarb Państwa może nabyć dokładnie każdy kto posiada konto maklerskie. Obligacje nabywają inwestorzy indywidualni (mali oraz duzi) oraz przede wszystkim banki.W Polsce, która przez blisko trzydzieści lat transformacji obligacje skarbu państwa oprocentowane są na bardzo zbliżonym poziomie do lokat bankowych a bezpieczeństwo oraz prawdopodobieństwo zwrotu kapitału wraz z należnymi odsetkami jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż w przypadku lokat bankowych tak więc w przypadku Polski można spodziewać się w najbliższych latach co raz to większego popytu na nasze obligacje, które na tle innych krajów (nawet tak zwanej „Starej Unii”) są zdecydowanie lepiej oprocentowane oraz co tu dużo mówić są dużo bezpieczniejsze. Skarb Państwa emituje obligacje w celu pokrycia deficytu budżetowego, a więc różnicy między wydatkami a dochodami państwa. Polska jest krajem, który od wielu lat nieprzerwanie zmaga się z deficytem finansów publicznych głównie ze względów politycznych oraz napiętej atmosfery w kraju i chodzeniu do rządów populistów (Prawo i Sprawiedliwość) – można więc się spodziewać że również kolejne budżety będą uchwalane z wcale nie małym deficytem budżetowym, który w Polsce już od kilku lat oscyluje wkoło trzech procent produktu krajowego brutto. Obligacje oczywiście muszą być przez Skarb Państwa wykupywane (a więc spłacane wraz z należnymi odsetkami).

Warto również dodać, że zdecydowana większość obligacji na świecie to tak zwane obligacje na okaziciela, a więc można je dziedziczyć sprzedawać oraz kupować. Ceny większości obligacji są notowane na rynkach tak więc bez problemu można nimi handlować – cena w przypadku obligacji jest obliczana na podstawie popytu oraz podaży a wpływ na nią ma na przykład obecne oraz przyszłe zadłużenie Skarbu Państwa sytuacja polityczna w kraju oraz bieżące zadłużenie kraju – które co ciekawe w przypadku krajów o wysokim poziomie zadłużenia w obcych walutach może być uzależnione od zmienności ich kursów.