Carry trade – co to takiego?

Jako osoby pożyczające pieniądze lub przechowujące pieniądze na rachunku bankowym, jesteśmy przyzwyczajeni do płacenia odsetek do banku od pożyczonych pieniędzy i zarabiania na depozycie.

Tak samo jest na rynku forex. Odsetki zapłacone i naliczone na walutach będących przedmiotem obrotu są dochodem.

Pamiętaj, że gdy przedsiębiorca zaczyna handel na giełdzie Forex, jedna waluta jest kupowana, a druga jest sprzedawana. Jednym ze sposobów, aby myśleć o tym handlu (i to w sposób dosyć precyzyjny) jest rozważenie zakupu waluty oraz pożyczenie waluty na czas transakcji.

Na rynkach walutowych, odsetki są naliczane tylko za trzymanie walut przez noc na danym koncie. Jeśli transakcja zostanie zawarta w ciągu dnia i zakończona w ciągu dnia, to nie zostaną naliczane najmniejsze nawet odsetki.

Oprocentowanie płatne za zakup waluty lub pobierane od sprzedanej waluty opiera się na obowiązującej stopie procentowej każdej waluty.

Dla transakcji posiadanych otwarta dłużej niż do dnia dzisiejszego, zainteresowanie niesie własność lub wypłacona może być ważnym czynnikiem i dodaje wymiar Forex wszelkich transakcji posiadanych przez noc. Niektórzy przedsiębiorcy również będą szukać zysku.

Carry trade – co to takiego?

Jest to strategia spekulacyjna, która polega na zadłużaniu się w walucie o niskiej stopie procentowej. Środki pozyskane są lokowane w walutę kraju o wysokiej stopie. W ten sposób wykorzystuje się różnice w oprocentowaniu. Taka strategia sprawia, że waluty krajów o wysokich stopach procentowych znacząco umacniają się. Carry trade jednak wiąże się także z pewnym ryzykiem walutowym i na to koniecznie trzeba brać pod uwagę.